SSS

Neden ilkyardım eğitimi almalıyım?

İlkyardım, kendimiz, çevremiz ve yakınlarımız için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek, beklenmeyen durumlarda hızlı müdahale ile hayat kurtarabilmek ve yaralanmaların şiddetini azaltmak anlamında oldukça önemlidir.. Temel ilkyardım bilgisi, acil durumlarda sakin kalabilmeyi ve etkili müdahalede bulunabilmeyi sağlar. İlkyardımın zamanında ve doğru uygulanması, olay yerindeki kişilerin sağlığına olumlu yönde etki eder. Herkesin temel ilkyardım bilgisi edinmesi, toplumda daha güvenli bir ortam oluşturur.

 

İlkyardım eğitimi zorunlu mudur?

İlkyardım Yönetmeliği’ne göre: İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurulması zorunludur.

Temel ilkyardım eğitimi kaç saat ve nasıl yapılmaktaıdr?

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Temel ilk yardım eğitimi programı;  16 saat - 2 gün sürmektedir. Eğitimlerde Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim dokümanları (kitap, sunum, video vb.)  kullanılır. Katılımcıların eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur. 

Katılımcıların tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’ şeklinde düzenlendiği, orta kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu olan yerlerde ya da il sınırları içerisinde uygun yerlerde verilebilir.

Temel ilkyardım eğitimi aldıktan sonra sınava girecek miyim?

Temel İlkyardım Eğitim Sınavı iki aşamadan oluşmaktadır:

Teorik Sınav: 40  soruluk test şeklindedir. Teorik sınav soruları, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

Uygulama Sınavı: Temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konularda yapılır.

Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

Temel ilkyardım eğitimini kimler alabilir?

18 yaşını tamamlamış ve en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olan herkes  bu eğitimi alabilir.

Kimler ilkyardım eğitimi verebilir?

İlkyardım Yönetmeliği kapsamında İlkyardım Eğitici Eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni olarak yetki belgesi düzenlenmiş kişiler verebilir.

Kimler ilkyardım eğitmeni olabilir?

Doktor/uzman doktor, diş hekimi/uzman diş hekimi, eczacı/eczane teknikeri, ebe/ebe yardımcısı, psikolog, hemşire/hemşire yardımcısı, biyolog, acil tıp teknisyeni/teknikeri, çevre sağlığı teknisyeni/teknikeri, odyolog/odyometri teknikeri, fizyoterapist, fizyoterapi teknikeri, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, ağız ve diş sağlığı teknikeri, podolog, sağlık fizikçisi, radyoterapi teknikeri, anestezi teknisyeni/teknikeri, tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, ameliyathane teknikeri, adli tıp teknikeri, ergoterapist/teknikeri, optisyen, sağlık bakım teknisyeni, sağlık idarecisi, tıbbi laboratuar ve patoloji teknikeri, diyaliz teknikeri, tıbbi sekreter, çocuk gelişimi, sosyal çalışma/hizmet uzmanı, sağlık yönetimi, biyomedikal cihaz teknikeri, yaşlı bakım/evde hasta bakım teknikeri, sağlık eğitimcisi/tıbbi teknolog, perfüzyonist, tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, mamografi teknikeri, elektronörofizyoloji teknikeri, tıbbi laboratuar teknisyeni, diş protezi teknikeri bölümlerinden mezun olanlar ilkyardım eğitici eğitimine katılabilirler.

Nasıl ilkyardım eğitmeni olabilirim?

İlkyardım Eğitici Eğitimi toplamda 40 saat sürmekte olup 5 günde tamamlanmaktadır. İlkyardım Eğitici Eğitimi sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapılan sınav sonrasında başarılı olan katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardım Eğitmeni Sertifikası verilmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimini nereden alabilirim?

Yorum Akademi eğitim kurumu olarak ilyardım eğitici eğitimi vermekteyiz. Detaylı bilgi için 0542 124 60 19 numaralı telefonu arayabilirsiniz. 

Temel İlkyardım Eğitimi sonrası alınan ilkyardımcı belgesi ne kadar geçerlidir?

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

İlkyardım Eğitmeni sertifikası ne kadar geçerlidir?

İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.