Hizmetler

İlkyardım Yönetmeliği Kapsamında Eğitimler

Temel İlkyardım Eğitimi

İlkyardım, bir kişinin aniden hastalanması veya bir kaza sonucu yaralanması durumunda, olay yerindeki ilk müdahalenin sağlanması anlamına gelir. Temel ilkyardım bilgilerine sahip olmak, çevremizdeki insanlara yardım etmek ve acil durumlarda doğru müdahalede bulunmak için son derece önemlidir. Temel ilkyardım eğitimi, bireylere bu konuda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

 

İlkyardım eğitimi, acil durumlarda hayati öneme sahip olan müdahaleleri bilinçli bir şekilde gerçekleştirebilmek için gereklidir. Bu eğitim, olay yerindeki ilk dakikalarda yapılan doğru müdahalenin, yaralının hayatta kalma şansını artırdığını vurgular. İşyerlerinde, okullarda ve çeşitli kamu kurumlarında çalışan personelin temel ilkyardım eğitimini almasını zorunlu kılabilir. Bu eğitim, Sağlık Bakanlığı ve bağlı sağlık kurumlar tarafından belirlenen standartlara göre verilmelidir.

 

Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı Temel ilk yardım eğitimi programı;  16 saat - 2 gün sürmektedir. Eğitimlerde Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim dokümanları (kitap, sunum, video vb.)  kullanılır. Katılımcıların eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

 

İlkyardım Güncelleme Eğitimi

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

 

İlkyardım Yönetmeliği’ne göre güncelleme eğitimleri; bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme Eğitimi;  toplam 1 Gün – 8 saattir.

 

Temel İlkyardım Eğitim Programı’nda olduğu gibi; her  7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen düşecek şekilde eğitimler verilmektedir. Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak  teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Temel İlkyardım Eğitim Programı’nda anlatılan konular tekrar edilmektedir.

 

İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Yönetmeliği kapsamında ilkyardım eğitmeni olmak isteyen ve yönetmelikte belirtilmiş kriterlere uygun olan kişilerin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilkyardım  eğitici eğitimi programını tamamlayarak İlkyardım Eğitmeni yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitici eğitimi programdır.

 

İlkyardım Eğitici Eğitimini başarıyla tamamlayıp İlkyardım Eğitmeni Sertifikası alan bireyler; güvenlik kurslarında, sürücü kurslarında, halk eğitim merkezlerinde, deniz adamı ve cankurtaran yetiştirme merkezlerinde, ve temel ilkyardım eğitimi verilen kurslarda yarı zamanlı – tam zamanlı eğitimler verebilirler. 

 Evcil Hayvanlarda İlkyardım Bilgilendirme Eğitimi

Binlerce insan, evcil hayvanlarının ihtiyaç duyduğu hayat kurtarıcı ilkyardım müdahalesini yapamadığı için yıkıcı bir kayıp yaşayabilir. Evcil arkadaşınıza, veteriner hekiminize ulaştırmadan önce yapacağınız çok basit müdahaleler ile iyileşmesi veya hayatta kalması konusunda yardım edebilirsiniz.

 

Yorum Akademi olarak insanlar ve evcil hayvanlar arasındaki kırılmaz bağı önemsiyoruz. Bu yüzden en yakın dostlarınız ile sizi bir arada tutmak için mücadele ediyoruz. Sosyal sorumluluk planı olarak bu konuda evcil arkadaş edinmiş kişilere ilkyardım bilgilendirme eğitimi vermek istiyoruz.

 İlkyardım Malzemeleri ve Sağlık Güvenlik İşaretleri

Sağlık ve güvenlik, her iş yerinin öncelikli konularındandır. İş yerlerinde ve evlerde oluşabilecek acil durumları en aza indirmek ve hızlı müdahale sağlamak için ilkyardım malzemeleri hayati öneme sahiptir. İlkyardım çantaları, yara bandı, steril gazlı bez, antiseptik solüsyon ve diğer temel malzemeleri içerir. Ayrıca, iş yerlerinde kullanılan sağlık güvenlik işaretleri, çalışanların tehlikelere karşı uyarılmasına ve bilinçli bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur. Bu işaretler, yangın söndürücü, acil çıkış, tehlikeli madde uyarıları gibi durumları belirleyerek güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Sağlık ve güvenlik, iş yerlerinin ve evlerin sorumluluğu olduğu için, ilkyardım malzemeleri ve sağlık güvenlik işaretleri satın almak, önleyici önlemlerle potansiyel tehlikelere karşı hazırlıklı olmanın anahtarıdır.Sosyal Sorumluluk Projeleri